OpNaarHetVoVan Primair Onderwijs naar Voortgezet Onderwijs
Home

 

Welkom op de website

OpNaarHetVo
 

Niet apart maar SAMEN


Algemeen

Een te realiseren ononderbroken ontwikkeling van leerlingen is de belangrijkste drijfveer voor het maken van inhoudelijke samenwerkingsafspraken. Daarbij gaat het om het adequaat toerusten van leerlingen waardoor ze in staat zijn vol vertrouwen de overstap naar het voortgezet onderwijs te maken. “Het beste van twee werelden ten dienste van het kind…”    

De ambitie richt zich nadrukkelijk op de volle breedte van het voortgezet onderwijs. De aangeboden kennis en vaardigheden komen overal van pas! Geen opgelegde schoolkeuze, maar een inhoudelijk vormgegeven gezamenlijke ambitie. Passend in de visie van openbaar onderwijs!

Het bovenstaande is de inleiding van het covenant wat als leidraad heeft gefungeerd voor het tot stand komen van een samenwerking tussen St. IJsselgraaf en het Rietveld Lyceum.
Deze website is een vervolg van die samenwerking.
Het doel is om op een toegangkelijke wijze leerlingen, leerkrachten, ouders en andere belangstellenden te informeren.

Voor meer informatie kunt u zich richten tot:

Joost van Campen 

Maarten BrinkhofHome
Algemeen
Groep 8
De Brugklas
leerkrachten
activiteiten
de leerlijn
open dagen
login
Contact

Werkgroep BOVO stichting IJsselgraaf Doetinchem en Rietveld Lyceum Doetinchem