Het schooladvies van de basisschool

Het schooladvies is gebaseerd op de leerprestaties van een leerling gedurende een aantal jaren. Het schooladvies bepaalt op wat voor opleiding een leerling in het VO aan de slag kan gaan. Basisscholen moeten vóór 1 maart een schriftelijk schooladvies geven aan elk kind en dit advies uiterlijk 15 maart registreren in BRON. Dit advies is voor de ouders niet bindend. Voor de scholen voor voortgezet onderwijs is het schooladvies van de basisschool leidend bij de beoordeling of een leerling toelaatbaar is.

Diplomaperspectief

Het diplomaperspectief is een enkelvoudig advies en hiermee geeft het PO aan welk diploma een leerling in potentie moet kunnen halen. Het is enkelvoudig omdat bijvoorbeeld een diploma vmbo-tl/havo niet bestaat.

Plaatsingadvies

Het plaatsingsadvies. Hiermee geeft het PO aan waar een leerling in het voortgezet onderwijs het beste kan starten, welke soort brugklas de meeste kans van slagen op het uiteindelijke diploma biedt. Het plaatsingsadvies hoeft niet enkelvoudig te zijn. Het kan dus zijn dat een leerling de basisschool verlaat met het diplomaperspectief havo en een plaatsingsadvies vmbo-tl/havo of een plaatsingsadvies havo of een plaatsingsadvies havo/vwo.

Info

Het plaatsingsadvies is het onderdeel dat uiterlijk 15 maart in BRON wordt geregistreerd en als schooladvies in het OSO-overstapdossier wordt opgenomen. Het diplomaperspectief wordt als bijlage meegestuurd, eventueel als onderdeel van het OWR of groeidocument.

Nadat de uitslag van de eindtoets bekend is geworden, kan de basisschool het gegeven advies heroverwegen en tot aanpassing ervan besluiten. Zowel het oorspronkelijke als het aangepaste advies worden in het leerlingvolgsysteem ingevoerd en met BRON uitgewisseld. Ook het voortgezet onderwijs voert in het leerlingvolgsysteem zowel het oorspronkelijk als het herziene advies in.

Na het herziene schooladvies kan een leerling alsnog op een andere school worden aangemeld. Daarbij moet men zich realiseren dat de lotingsprocedure achter de rug is en het aantal beschikbare plaatsen zeer beperkt is.

Scholen

Alle middelbare scholen in doetinchem
St. Ludger College

St. Ludger College

7002 AN Doetinchem

Het Ludger College is een school voor mavo, havo, atheneum en gymnasium

Rietveld Lyceum

Rietveld Lyceum

7009 BP Doetinchem

Zit je in groep 7 of 8 en wil je binnenkijken? Struin door onze gangen en neem een kijkje in de aula!

Prakticon

Prakticon

7003DX Doetinchem

Prakticon is een school voor praktijkonderwijs voor leerlingen van 12 t/m 18 jaar. Op deze site vindt u allerlei praktische informatie over Prakticon.

Metzo College

Metzo College

7008 CA Doetinchem

Het Metzo College in Doetinchem is een school voor Voorbereidend Middelbaar Beroeps Onderwijs (VMBO) en voor Beroepsgericht Mavo. Bij ons leer je met je hoofd, je hart en je handen, onder het motto: ''Doen is leren, leren is doen''.

Ulenhof

Ulenhof

7002 LZ Doetinchem