Leerlingen

What’s Next?

Volgend jaar ga jij naar het voortgezet onderwijs. Een hele nieuwe wereld. Dus is het belangrijk dat je goed kiest welke school het beste bij jou past. Niet alleen bij jouw niveau, maar ook de school die het fijnst voelt. Bij die keuze helpen wij je een handje. Want we maken de eerste kennismaking met die scholen super makkelijk: op één avond kun je een kijkje nemen bij alle scholen voor voortgezet onderwijs in de West-Achterhoek. Zo kun je alvast een indruk krijgen van de scholen die je in januari en februari wilt bezoeken. Kortom, kom met je ouders naar de WHAT’S NEXT scholenpresentatie.

Ontdek je nieuwe school op What’s Next

What’s Next is de gezamenlijke presentatie van alle middelbare scholen in de West-Achterhoek voor leerlingen uit groep 8. Op één avond je met je ouders kennis maken met de verschillende scholen en schooltypen.

 

De opzet
Er staan voor What’s Next in totaal vier avonden op twee locaties gepland. Op 9 en 10 november in de DRU Cultuurfabriek in Ulft. Op 16 en 17 november in het Graafschap College, locatie Sportweg, in Doetinchem. Maar let op: om de avonden in goede banen te leiden, is elke basisschool uitsluitend op een van deze avonden en locaties uitgenodigd.

De nieuwe plattegronden volgen binnenkort. Op de avonden ontvangt u een papieren programmaboekje.

DRU Cultuurfabriek Ulft

U ontvangt bij aankomst op de locatie de plattegrond met de indeling van de scholen op de locatie.

Adres
Hutteweg 24, 7071 BV Ulft
www.drucultuurfabriek.nl

Graafschap College, locatie Sportpark Sportweg

U ontvangt bij aankomst op de locatie de plattegrond met de indeling van de scholen op de locatie.

Adres
Sportweg 3, 7006 GJ, Doetinchem
www.graafschapcollege.nl

Let op!

 1. Meld je vooraf aan voor de scholenpresentaties via www.opnaarhetvo.nl. Hiervoor ontvang je via de basisschool een uitnodiging. 
 2. Elke leerling uit groep 8 mag twee begeleiders meenemen. .
 3. De scholen houden steeds presentaties van 25 minuten. Je kunt maximaal drie presentaties bezoeken. Ook kun je vragen aan de scholen stellen op de centrale markt of in inlooplokalen.

De verschillende niveaus in het voortgezet onderwijs

Nog even en dan zit je niet meer op de basisschool. Je gaat in de komende periode onderzoeken welke middelbare school het beste bij jou past. Daarvoor is het wel handig dat je iets weet over hoe het voortgezet onderwijs is ingedeeld.

Dit zijn de schoolniveaus
Hieronder kun je zien welke schoolniveaus er allemaal zijn. Onder het plaatje vind je verdere uitleg over de schoolniveaus die in de West-Achterhoek worden aangeboden. VMBO Theoretische Leerweg wordt op sommige scholen MAVO genoemd.

Doorstroom POVO in Nederland

Het atheneum en het gymnasium zijn de twee vormen van het voorbereidend wetenschappelijk onderwijs, afgekort vwo. Dit is de moeilijkste vorm van voortgezet onderwijs.

Het verschil tussen het atheneum en gymnasium is dat je op het gymnasium ook Latijn en Grieks krijgt. Op het atheneum krijg je meer uren Nederlands, Engels en wiskunde.

Je kiest in de bovenbouw voor een vakkenpakket in één van de volgende richtingen:

 • cultuur & maatschappij
 • economie & maatschappij
 • natuur & gezondheid
 • natuur & techniek

Na zes jaar kun je met een diploma vwo naar de universiteit of naar het hoger beroepsonderwijs. Daar leer je dan uiteindelijk voor het beroep dat je graag wilt gaan uitoefenen.

Het atheneum wordt in de West-Achterhoek aangeboden op het Almende College, het Houtkamp College, het Panora Lyceum en het Schaersvoorde.

 

Het gymnasium kun je volgen op het Almende College, het Panora Lyceum.

Havo betekent hoger algemeen voortgezet onderwijs. Net als op de vmbo-T/mavo leer je hier niet voor een concreet beroep, maar volg je voornamelijk theoretische vakken. De havo duurt vijf jaar. Je krijgt meer leerstof en er wordt dieper op de stof ingegaan dan bij theoretische leerweg/het mavo in het vmbo.

Je kiest in de bovenbouw voor een vakkenpakket in één van de volgende richtingen:

 • cultuur & maatschappij
 • economie & maatschappij
 • natuur & gezondheid
 • natuur & techniek.

Als je je diploma hebt behaald, kun je kiezen voor een beroepsgerichte opleiding van het Hoger Beroepsonderwijs (hbo). Ook kun je met een havodiploma overstappen naar het vijfde jaar van het atheneum.

Havo wordt in de West-Achterhoek aangeboden op het Almende College, het Panora Lyceum , het Houtkamp College en het Schaersvoorde. Ook Zone College kent met het Groene Lyceum een variant voor leerlingen met een havoadvies.

Vmbo betekent: Voorbereidend Middelbaar Beroepsonderwijs. De eerste twee leerjaren krijg je vooral theorie en bereid je jezelf voor op de keuze die je maakt voor de bovenbouw (leerjaar 3 en 4). In de bovenbouw kies je namelijk voor de richting waar jouw belangstelling naar uit gaat. Dat noemen we een profiel. Bijvoorbeeld: Groen, Techniek, Zorg en Economie of Dienstverlening en evenementen. Het vmbo kent inmiddels 10 keuzeprofielen. Informatie hierover vind je hier.

Het vmbo wordt aangeboden in verschillende leerwegen:

 • Basisberoepsgericht leerweg;
 • Kaderberoepsgerichte leerweg;
 • Gemende leerweg;
 • Theoretische leerweg/mavo.

Na vier jaar kun je met je vmbo-diploma verder studeren in het mbo of kun je overstappen naar de havo. Met je mbo-diploma kun je daarna nog naar een school voor hoger beroepsonderwijs, afgekort hbo. Daar kun je je nóg verder specialiseren in een beroep.

Vmbo wordt in de West-Achterhoek aangeboden op het Almende College, Zone College, het Metzo College , het Kompaan College en het Schaersvoorde.

 

Vmbo-T/mavo wordt aangeboden op het Almende CollegePanora Lyceum, het Houtkamp College en het Schaersvoorde.

Het schooltype ‘praktijkonderwijs’ wordt gegeven op een praktijkschool. In de West-Achterhoek is dat het Prakticon. De naam zegt het al, hier krijg je vooral ‘doe’-vakken. De leraren van de praktijkschool bereiden je goed voor op een baan in bijvoorbeeld de zorg, de dienstverlening of het groen. De praktijkschool duurt 6 jaar.

Passend onderwijs

Leerlingen die behoefte hebben aan extra ondersteuning vanwege leer- en gedragsproblemen of vanwege een beperking gaan steeds meer naar het reguliere onderwijs. Op de scholen is er veel aandacht voor passend onderwijs. Leerlingen die ook met extra ondersteuning niet op hun plek zijn binnen het reguliere onderwijs, krijgen met een toelaatbaarheidsverklaring een plek binnen het speciaal voortgezet onderwijs. Meer informatie over passend onderwijs vind je op de websites van de scholen of via de websites van de samenwerkingsverbanden passend onderwijs:
http://samenwerkingsverbanddoetinchem.nl/ en http://swvslingeberkel.nl/

Met deze 8 scholen kun je kennismaken

In de West-Achterhoek zijn er acht scholen voor (speciaal) voortgezet onderwijs. Met keuze uit verschillende schooltypes: praktijkonderwijs, vmbo, mavo (vmbo-T), havo, atheneum en gymnasium.

 

Op de websites van de scholen vind je meer informatie. Zo kun je alvast wat sfeer proeven, zodat je een keuze kunt maken welke 3 schoolpresentaties jij tijdens What’s Next wil bijwonen.

Almende College

VMBO / HAVO / ATHENEUM / GYMNASIUM

Houtkamp College

MAVO  / HAVO / VWO

Panora Lyceum

MAVO / HAVO / ATHENEUM / GYMNASIUM

Kompaan College

VMBO

CC Schaersvoorde

VMBO / HAVO / VWO

Zone.college

VMBO

Metzo College

VMBO

Prakticon

PRAKTIJKONDERWIJS