Ouders

Een belangrijke stap voor uw kind

Uw kind gaat volgend jaar naar het voortgezet onderwijs. Een belangrijke stap. Maar welke school sluit het beste aan bij uw kind? Niet alleen wat betreft niveau, maar ook wat betreft de sfeer. Tijdens de What’s Next scholenpresentatie kunt u samen met uw kind op 1 avond en op 1 plek kennis maken met alle scholen voor Voortgezet Onderwijs in de West-Achterhoek. Samen kunt gaan bekijken welke school het beste bij uw kind past. Ideaal om een indruk te krijgen van de scholen die u straks samen in januari en februari tijdens de open dagen wilt bezoeken.

 

Aanmelding
U ontvangt via de basisschool van uw kind een uitnodiging voor de betreffende avond. Voor de organisatie is het belangrijk dat u zich aanmeldt via onderstaande button.

Ontdek je nieuwe school op What’s Next

What’s Next is de gezamenlijke presentatie van alle middelbare scholen in de West-Achterhoek voor leerlingen uit groep 8. Op één avond kunnen ouders en kinderen kennis maken met de verschillende scholen en schooltypen.

 

De opzet
Er staan voor What’s Next in totaal vier avonden op twee locaties gepland. Op 9 en 10 november in de DRU Cultuurfabriek in Ulft. Op 16 en 17 november in het Graafschap College, locatie Sportweg, in Doetinchem. Let op: om de avonden in goede banen te leiden, is elke basisschool uitsluitend op een van deze avonden en locaties uitgenodigd.

De nieuwe plattegronden volgen binnenkort. Op de avonden ontvangt u een papieren programmaboekje.

DRU Cultuurfabriek Ulft

U ontvangt bij aankomst op de locatie de plattegrond met de indeling van de scholen op de locatie.

Adres
Hutteweg 24, 7071 BV Ulft
www.drucultuurfabriek.nl

Graafschap College, locatie Sportweg

U ontvangt bij aankomst op de locatie de plattegrond met de indeling van de scholen op de locatie.

Adres
Sportweg 3, 7006 GJ, Doetinchem
www.graafschapcollege.nl

Let op!

 1. Meldt u vooraf aan voor de scholenpresentaties via www.opnaarhetvo.nl. U ontvangt via de basisschool een uitnodiging. 
 2. Elke leerling uit groep 8 mag twee begeleiders meenemen.
 3. De scholen houden steeds presentaties van 25 minuten. U kunt maximaal drie presentaties bezoeken. Ook kunt u vragen aan de scholen stellen op de centrale markt of in inlooplokalen. 

De verschillende niveaus in het voortgezet onderwijs

Nog even en dan zit uw kind niet meer op de basisschool. Dus is het belangrijk om in de komende periode samen met uw kind te onderzoeken welke middelbare school het beste bij jullie ideeën en gevoel past. We leggen kort uit hoe het voortgezet onderwijs is ingedeeld.

Dit zijn de schoolniveaus
Hieronder kunt u zien welke schoolniveaus er allemaal zijn. Onder het plaatje vindt u verdere uitleg over de schoolniveaus die in de West-Achterhoek worden aangeboden. VMBO Theoretische Leerweg wordt op sommige scholen MAVO genoemd.

Doorstroom POVO in Nederland

Het atheneum en het gymnasium zijn de twee vormen van het voorbereidend wetenschappelijk onderwijs, afgekort vwo. Dit is de moeilijkste vorm van voortgezet onderwijs.

Het verschil tussen het atheneum en gymnasium is dat uw kind op het gymnasium ook Latijn en Grieks krijgt. Op het atheneum worden meer uren Nederlands, Engels en wiskunde gegeven.

Uw kind kiest in de bovenbouw voor een vakkenpakket in één van de volgende richtingen:

 • cultuur & maatschappij
 • economie & maatschappij
 • natuur & gezondheid
 • natuur & techniek

Na zes jaar kan uw kind met het vwo-diploma naar de universiteit of naar het hoger beroepsonderwijs.

Het atheneum wordt in de West-Achterhoek aangeboden op het Almende College, het Houtkamp College, het Panora Lyceum en het Schaersvoorde.

 

Het gymnasium kun je volgen op het Almende College en het Panora Lyceum.

Havo betekent hoger algemeen voortgezet onderwijs. Net als op de vmbo-T/mavo leert uw kind hier niet voor een concreet beroep, maar volgt het voornamelijk theoretische vakken. De havo duurt vijf jaar. Uw kind krijgt hier meer leerstof en er wordt dieper op de stof ingegaan dan bij theoretische leerweg/mavo in het vmbo.

Uw kind kiest in de bovenbouw voor een vakkenpakket in één van de volgende richtingen:

 • cultuur & maatschappij
 • economie & maatschappij
 • natuur & gezondheid
 • natuur & techniek.

Als uw kind het diploma heeft behaald, kan gekozen worden voor een beroepsgerichte opleiding van het Hoger Beroepsonderwijs (hbo). Ook kan uw kind met een havo-diploma overstappen naar het vijfde jaar van het atheneum.

Havo wordt in de West-Achterhoek aangeboden op het Almende College, het Houtkamp College, het Panora Lyceum, het Schaersvoorde. Ook Zone College kent met het Groene Lyceum een variant voor leerlingen met een havoadvies.

VMBO betekent: Voorbereidend Middelbaar Beroepsonderwijs. De eerste twee leerjaren krijgt uw kind vooral theorie en bereidt het zich voor om een keuze te maken voor de bovenbouw (leerjaar 3 en 4). In de bovenbouw maakt uw kind een keuze voor de richting waar zijn of haar belangstelling naar uit gaat. Dat noemen we een profiel. Bijvoorbeeld: Groen, Techniek, Zorg en Economie of Dienstverlening en evenementen. Het VMBO kent inmiddels 10 keuzeprofielen. Informatie hierover vind je hier.

Het vmbo wordt aangeboden in verschillende leerwegen:

 • Basisberoepsgericht leerweg;
 • Kaderberoepsgerichte leerweg;
 • Gemende leerweg;
 • Theoretische leerweg/mavo.

Na vier jaar kan uw kind met het vmbo-diploma verder studeren in het mbo of overstappen naar de havo.

Vmbo wordt in de West-Achterhoek aangeboden op het Almende College, Zone College, het Metzo College, het Kompaan College en het Schaersvoorde.

 

Vmbo-T/mavo wordt aangeboden op het Almende College, Panora Lyceum, Houtkamp College en het Schaersvoorde.

Het schooltype ‘praktijkonderwijs’ wordt gegeven op een praktijkschool. In de West-Achterhoek is dat het Prakticon. De naam zegt het al, hier gaat het vooral om ‘doe’-vakken. De leraren van de praktijkschool bereiden uw kind voor op een baan in bijvoorbeeld de zorg, de dienstverlening of het groen. De praktijkschool duurt 6 jaar.

Passend onderwijs

Leerlingen die behoefte hebben aan extra ondersteuning vanwege leer- en gedragsproblemen of vanwege een beperking gaan steeds meer naar het reguliere onderwijs. Op de scholen is er veel aandacht voor passend onderwijs. Leerlingen die ook met extra ondersteuning niet op hun plek zijn binnen het reguliere onderwijs, krijgen een plek binnen het speciaal voortgezet onderwijs / praktijkonderwijs. Meer informatie over passend onderwijs vindt u op de websites van de scholen of via de websites van de samenwerkingsverbanden passend onderwijs:
http://samenwerkingsverbanddoetinchem.nl/ en http://swvslingeberkel.nl/

Met deze 8 scholen kunt u kennismaken

In de West-Achterhoek zijn er acht scholen voor (speciaal) voortgezet onderwijs. Met keuze uit verschillende schooltypes: praktijkonderwijs, vmbo, mavo (vmbo-T), havo, atheneum en gymnasium.

 

Op de websites van de scholen vindt u meer informatie. Zo kunt u samen alvast wat sfeer proeven, om goed voorbereid een keuze te maken welke 3 schoolpresentaties u tijdens What’s Next wilt bijwonen.

Almende College

VMBO / HAVO / ATHENEUM / GYMNASIUM

Houtkamp College

MAVO / HAVO / VWO

Panora Lyceum

MAVO / HAVO / ATHENEUM / GYMNASIUM

Kompaan College

VMBO

CC Schaersvoorde

VMBO / HAVO / VWO

Zone.college

VMBO

Metzo College

VMBO

Prakticon

PRAKTIJKONDERWIJS

Alles over het plaatsingsadvies

Basisscholen hebben jouw leerprestaties jarenlang zorgvuldig gevolgd. Op basis daarvan geven ze een plaatsingsadvies over de schoolsoort die je kunt gaan volgen. Zij bespreken dit advies met jou en je ouders en leggen de keuze aan jullie uit. Met dit plaatsingsadvies kun je op zoek naar de middelbare school die het beste bij jou past.

 

Het plaatsingsadvies is voor de ouders niet bindend. Voor de scholen voor voortgezet onderwijs is het schooladvies van de basisschool bindend bij de beoordeling of een leerling toelaatbaar is.

 

In sommige gevallen kan na de uitslag van een eindtoets (bijvoorbeeld CITO) een bijgesteld advies worden gegeven door de basisschool. Dit advies mag echter nooit voor een lager onderwijsniveau zijn dan het eerste plaatsingsadvies dat afgegeven is.

 

Bijgesteld plaatsingsadvies

Na het herziene schooladvies kan een leerling alsnog op een andere school worden aangemeld. Daarbij moet men zich realiseren dat er op deze school nog wel plaats moet zijn om een leerling aan te nemen.

 

Vragen
De scholen in de West-Achterhoek hebben de afspraak gemaakt dat ouders en/of leerlingen voor vragen allereerst bij hun eigen basisschool terecht kunnen. Wij verwijzen u hiervoor graag naar de basisschool van uw kind.